Apartman ve sitelerde yöneticilik çok zor bir iştir. Seçmek de derttir, seçilmek de. Geleneksel apartman/site Yöneticiliği, aslında tam da Yeşilçam filmleri ve Tv dizilerinde işlendiği, keyifle gülümseyerek izlediğimiz kadar komik ama trajiktir. Bu işin tabiatından dolayı çoğu bina yöneticisi görev süresi bitmeden diğer sakinlerle tartışarak veya görevin yükünü taşımak istemeyerek istifa etmektedirler. Apartman ve sitelerde yönetici olmak, gerçekten de göründüğünden daha zor, sosyal ve hukuksal sorumluluklarla dolu kompleks bir iştir. Toplantılarda herkes yönetimden çok şey beklemesine karşın, kimse yönetime aday olmak istemez. Kurul Toplantıları'nda bu göreve gönüllü, yarı-gönüllü, Kat Mülkiyeti Kanunu, Tebligat Kanunu, Borçlar Kanunu, Ceza Kanunu, İmar Kanunu vb. apartman ve site yönetimi ile ilgili mevzuatları hakim olmayan ve/veya sadece huzur hakkı ücretini alabilmek gibi sebeplerle aday olur ve seçilir. Bu seçim o binanın veya sitenin bir yıl daha nasıl yönetileceği konusunda bir bilinmez süreç başlatmış olur.