Apartman ve Site'lerde yöneticilik çok zor bir iştir. Seçmek de derttir, seçilmek de. Geleneksel apartman & site yöneticiliği, aslında tam da Yeşilçam filmleri ve Tv dizilerinde işlendiği, keyifle gülümseyerek izlediğimiz kadar komik ama trajiktir.

Bu işin tabiatından dolayı çoğu bina yöneticisi görev süresi bitmeden diğer sakinlerle tartışarak veya görevin yükünü taşımak istemeyerek istifa etmektedirler. Apartman ve sitelerde yönetici olmak, gerçekten de göründüğünden daha zor, sosyal  ve hukuksal sorumluluklarla dolu kompleks bir iştir. Toplantılarda herkes yönetimden çok şey beklemesine karşın, kimse yönetime aday olmak istemez. Kurul toplantılarında bu göreve gönüllü, yarı-gönüllü, Kat Mülkiyeti Kanunu, Tebligat Kanunu, Borçlar Kanunu, Ceza Kanunu, İmar Kanunu vb. Apartman ve Site Yönetimi ile ilgili mevzuatları hakim olmayan ve/veya sadece huzur hakkı ücretini alabilmek gibi sebeplerle aday olur ve seçilir. Bu seçim o binanın veya sitenin bir yıl daha nasıl yönetileceği konusunda bir bilinmez süreç başlatmış olur.

Kat Mülkiyeti Kanunu, Tebligat Kanunu, Borçlar Kanunu, Ceza Kanunu, İmar Kanunu vb. Apartman ve Site Yönetimi ile ilgili mevzuatlar nelerdir? Yönetim Planınız var mı?  Yönetim planı ne zaman yapılır? Yönetim planınızda değişikliğe ihtiyaç var mı? Yönetim planınız Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili yasalara uygun mu? İşletme projesi nedir?  İşletme Projesi nasıl yapılır? Yıllık Olağan ya da Olağanüstü toplantılar nasıl yapılır? Apartman ve/veya sitenizin Risk Analizi yapılmış mı? Anagayrimenkulünüz sigorta ettirilmiş mi? Acil eylem planınız mevcut mu? Yöneticiniz, Yönetim kurulununuz ve  denetçi/denetim kurulunuz görevlerini Kat Mülkiyeti Kanunu, Tebligat Kanunu, Borçlar Kanunu, Ceza Kanunu, İmar Kanunu vb. Apartman ve Site Yönetimi ile ilgili mevzuatlar tam olarak biliyor mu? Yöneticiniz, Yönetim Kurulunuz ve Denetçiniz bu görevleri yerine getirecek kriterlere uygun mu? Denetçi/denetim kurulunuz usulune uygun seçilmiş mi? Çalıştırılan personelin hizmet standartları İş Güvenliği Çalışan personelin iş güvenliği eğitimleri, periyodik muayene işlemleri kanunlara uygun mu? Kapıcı, kaloriferci, gibi çalışanlarınızın SGK işe giriş bildirgeleri, aylık SGK bildirgeleri düzenli olarak yapılıyor mu? Apartman/site hizmet görevlilerinin işe giriş ve çıkışlarında resmi evraklar tanzim edilmiş mi? Elektrik-su tesisatı, asansör problemleri, dış ve iç cephe bakım ve onarım hizmetleri, temizlik gereksinimleri konularında güvenilir çözümler üretilmekte midir? Apartman/sitenizde Kapıcının işe alınmasında kapıcılık sözleşmesinde yapılmış mı? Kapıcılık sözleşmesi uygun mu? Kapıcılık sözleşmesinde çalışma biçimi, yapacağı işler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri, ücret ödeme şekli ve zamanı, çalışma süresi ve ara dinlenmesi, varsa özel hükümler, belirlenmiş mi? Kapıcınız tahsisli daireden yararlanırken uyması gereken kuralları biliyor mu? Kapıcı dairesinden yararlanan kapıcının kıdem tazminatı fonu oluşturulur iken ödemedeği kira, elektrik, su parası, ısı gideri için kıdem tazminatı emsal değerlere göre ayrılıyor mu? Apartman/siteniz, ortak mahalleriniz ve daireleriniz 12 ay boyunca düzenli olarak ilaçlanıyor mu?  Apartman/site bahçenizde bulunan bitkilerin İlaçlama, Budama, Çim Kesimi vb. Periyodik bahçe bakımı profesyonel bir peyzaj mimarı rehberliğinde yapılıyor mu? bu ve buna benzer yüzlerce detay...

Bütün bu detaylar arasında boğulan her sakin bu görevi bir yıl yapıp, bir başkasına yıkmayı sabırsızlıkla bekler. Tüm bu süreçler bina ve Site yaşamında gereken kaliteye ve huzura ulaşılmasını hep geciktirir. İş sadece aidat toplanıp harcamaların yapılabilmesi, ihtiyaçların karşılanması ve maaşların ödenebilmesi  eksenine girer. Yönetici ve yönetim kurulu aynı zamanda o apartmanın veya sitenin bir parçası, bir sakinidir. Onlarında diğer sakinler gibi huzura ,ailesi ile birlikte mutlu bir yaşama ve dinlenmeye ihtiyacı vardır.

Yapılan seçimle, adeta bu yıl sakinler arasından bir kişi veya üç kişi yöneticilik yapsın, Bina veya Site'nin tüm sorunlarını üstlensin, sinirlensin, üzülsün yıpransın şeklinde bir dayatma ile seçim olamaz. Yöneticiliği özellikle çok nüfüslu apartman ve sitelerde yarı gönüllü ve bir yandan da aslında kendi işi gücü olan bir sakine, veya bu işleri gayet güzel yönetebileceğini ve boş vakitlerini değerlendirebileceğini düşünen bir emekli sakine yıkmak, hiç bir kesimi mutlu etmeyecek, istatistiklere göre de hep mutsuz sonla biterek kısa ve tatsız anılar yerini almaktadır. ''Bir daha asla”, yöneticilik yapmış kişilerin dost sohbetlerinde sık kullandıkları bir cümledir.

Lütfen Apartman veya Site'nizi yönetmek için kendinize eziyet etmeyin! Kendinizi vakıf olmadığınız kanunlar karşısında yasal sorumluluklarla başbaşa bırakmayınız.

İşi Profesyonellerine bırakınız !

"ACS Profesyonel Site ve Apartman Yönetimi" ARAYIN !

Apartman ve Sitenizde en yüksek hizmet memnuniyeti oranını sağlayın...