Halihazırdaki yönetim yazılımı farklı yönetim grupları ile görev dağılımı yapabildiği gibi isteği bağlı olarak yönetici, muhasebeci gibi roller tanımlayarak yönetim işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.