Yönetim faaliyetlerinizi grafiksel ve anlaşılır bir şekilde özetleyebilir, çıktısını alabilirsiniz.